ČRS Bartošovice v Orlických horách

www.rybaribartosovice.cz

Členská schůze MO ČRS z.s. Bartošovice v O. h. 2024

členská schůze MO ČRS, z.s. Bartošovice v O.h., se uskuteční dne 24.února.2024 od 14:00 hod. v restauraci Hotelu Orličan v Rokytnici v O.h.
 
Doplňující informace:
Cena čl. známky pro r. 2024:
 
dospělý 700,- Kč
mládež 16–18 let 300,- Kč
děti do 15 let 150,- Kč
Cena povolenek (dospělý): Územní roční MP: 1 500,- Kč,
P: 1 700,- Kč
Celosvazová MP: 3 150,- Kč,
P: 3 350,- Kč
Celorepubliková MP: 4 500,-
Kč, P: 4 750,- Kč
 
Poplatek za brigády: 1000,- Kč (1 hod/100,- Kč)
 
S sebou si pro kontrolu vezměte členskou legitimaci a platný rybářský lístek. Občerstvení zajištěno!

 

 

 

 

KONEC ROKU SE BLÍŽÍ….!

Upozorňujeme držitele povolenek k rybolovu, že musí odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou k rybolovu do 10. ledna 2024 včetně. Povolenka pstruhová musí být odevzdána do 15. prosince 2023.

Jak správně vyplnit úlovkový lístek naleznete v článku ZDE

Pomocník při vyplňování mimopstruhové povolenky ZDE

Pomocník při vyplňování pstruhové povolenky ZDE

Pokračovat ve čtení

Jak správně vyplnit úlovkový lístek a sumář

Jak správně vyplnit sumář úlovků?

Návod na vyplnění sumáře

lístek

Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tomu, kdo ji vydal, tedy vlastní MO, nebo jiné MO v případě zakoupení krátkodobé povolenky u jiného svazu, spolu s řádně a úplně vyplněným sumářem úlovků. Tento úkol je pro mnohé naše členy  ještě pořád zdrojem problémů a chyb a proto zde uvedu správný způsob vyplňování sumáře.

Pokračovat ve čtení

Aktuality 2022

Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost novelizované Stanovy ČRS a také Jednací řád ČRS, který rozvádí a blíže specifikuje ustanovení Stanov. Jaké jsou nejdůležitější změny pro členskou základnu od roku 2022? První výraznou změnou je umožnění hostování v jiné než mateřské místní organizaci. Princip je takový, že o umožnění hostování vždy rozhoduje výbor místní organizace, kde chce člen hostovat. Hostující člen musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací místní organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci – z pohledu práv člena jeho právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v jeho mateřské místní organizaci a toto právo nemá v organizaci, kde hostuje.Tento bod je významný zejména pro členy samostatně hospodařících místních organizací, kteří do této doby neměli legální možnost zakoupení členské územní nebo celosvazové povolenky. Jako hostující členové tuto možnost nově mít budou.Druhou klíčovou změnou, u které věříme, že se s ní většina členů nesetká, je kompletní přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství. V nejdůležitějších bodech se jedná zejména o:

  • Kárné provinění nově nebude řešit dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. V pravomoci dozorčí komise místní organizace nadále zůstává porušení povinností dané Stanovami, které se netýká přímo výkonu rybářského práva.
  • Kárné opatření bude vždy jednotné podle závazného Sazebníku kárných opatření, který stanoví ke každému prohřešku přesně danou sazbu. Například, pokud rybář loví v rybářském revíru na více než 2 udice, bude následovat zákaz lovu ryb na 6 měsíců (až 12 měsíců při opakovaném porušení tohoto ustanovení).
  • Příkazce územního svazu bude mít možnost vystavit kárný příkaz – tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé; pokud nebude přestupce s kárným příkazem souhlasit, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde dojde k osobnímu projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 Kč, která bude vrácena v případě, že Kárný senát uzná odvolání za oprávněné.
  • Kárné opatření „zadržení povolenky“ nahrazuje opatření „zákaz lovu ryb“, které se vztahuje na všechny revíry ČRS. To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry.
  • Nejpřísnější kárné opatření – vyloučení z ČRS – se prodlužuje ze současných dvou až na pět let.

 Stanovy i Jednací řád obsahují řadu dalších úprav převážně technického rázu, doporučujeme nicméně jejich podrobné přečtení.

 Kompletní znění Stanov, které budou platit od 1.1.2022 je k dispozici zde; Jednací řád, jehož součástí je i Jednotný sazebník kárných opatření, je ke stažení na tomto odkazu.

Petrův zdar!

Změny v rybářském řádu od roku 2019

Pojďme si nejvíce zásadní změny v rybářském řádu připomenout. Jaké změny v rybářském řádu tedy máme v roce 2019 očekávat?

  • povinnost mít při lovu ryb podběrák
  • nejmenší lovná míra okouna říčního na 15 cm
  • zákaz lovu na srkačku
  • zákaz používání vylovovacího háku (gafu)
  • zákaz používání dvoj a trojháčků a omezení lovu ryb na umělou mušku a muškařením na mimopstruhových revírech v období od 1. 1. až 15. 6.

Poznámka: Soupisy revírů s rybářským řádem a bližšími podmínkami se vydávají vždy na dva roky. Dojde-li v průběhu těchto dvou let ke změně, je při vydání povolenky rybář o změně informován formou tištěného dodatku k Soupisu revírů. To je případ letošního roku – soupisy revírů jsou platné pro roky 2018 a 2019.

 Přehled schválených změn naleznete ZDE